Wsparcie RODO dla firm

RODO | Ochrona danych osobowych | Prawo nowych technologii

Oferujemy specjalistyczne wsparcie i konsultacje prawne z obszaru ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Współpracujemy z ekspertami i prawnikami z wieloletnim doświadczeniem. Naszą misją jest propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie ochrony danych, edukowanie i budowanie świadomości podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Działania Fundacji ukierunkowane są na indywidualne potrzeby danego podmiotu oraz specyfikę prowadzonej przez niego działalności. Wieloletnie, praktyczne doświadczenie w tym obszarze, pozwala nam zapewnić najwyższy standard dla świadczonych usług.
Zachęcamy do kontaktu!

Poniżej prezentujemy możliwe formy wsparcia

Audyty zgodności z RODO

Prowadzimy audyty zgodności z RODO. Identyfikujemy ryzyka dla bezpieczeństwa danych i doradzamy jak je wyeliminować.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych przez wykwalifikowanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem.

Bieżące konsultacje lub stałe wsparcie

Zapewniamy doraźne konsultacje i/lub stałe wsparcie prawne. Model współpracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Dokumentacja RODO

Opracowujemy kompleksową, dedykowaną dokumentację RODO oraz oferujemy jej doraźną lub cykliczną aktualizację.

Wycieki danych

Zapewniamy pełne wsparcie prawne przy naruszeniach ochrony danych (wycieki, utrata, kradzież i zniszczenie danych, inne zdarzenia losowe).

Polityki prywatności | Klauzule informacyjne

Opracowujemy dedykowane polityki prywatności i klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych w organizacji i serwisach internetowych.