Nasz zespół

Przemysław Marcol

Prezes Zarządu

Od 2008 roku działa aktywnie jako prawnik obsługując spółki prawa handlowego w zakresie ich bieżącej działalności, ale również pomagając im rozwiązywać sprawy różne, również te nieoczywiste. Od 2011 roku zajmuje się również prawem związanym z uczestnictwem spółek na rynku NewConnect a od roku 2016 również na GPW. Jako osoba wprowadzająca spółkę na duży parkiet oraz uczestnicząca w procesie wdrożenia regulacji giełdowych, w tym w szczególności rozporządzenia MAR, posiada doświadczenia z tym związane.