Wycieki danych

Zapewniamy pełne wsparcie prawne przy naruszeniach ochrony danych (wycieki, utrata, kradzież i zniszczenie danych, inne zdarzenia losowe).