Szkolenia

Wykorzystanie możliwości dzisiejszego Internetu i komunikacji elektronicznej stanowi istotny aspekt dzisiejszego życia. “Internet” niesie za sobą jednak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym w szczególności dla przedsiębiorców, dla młodzieży, dla użytkowników skrzynek pocztowych. Często jest “on” areną przestępstw i wykroczeń – i tych popełnianych z pełną premedytacją i tych nieświadomych, wynikających z niewiedzy i niskiej świadomości prawnej. Lista jest długa – nielegalne maile, wiadomości zawierające wirusy, wyłudzenia, nieuczciwa konkurencja itp.

Z uwagi na powyższe zagadnienia chcielibyśmy przedstawić propozycję cyklu szkoleń odnośnie cyberprzestępczości i jej zwalczania. Spotkania pozwolą poznać narzędzia i technologie do przeciwdziałania cyberprzestępczości, jak również zwiększyć wiedzę i umiejętności obrony przed nielegalnymi działaniami w tej dziedzinie.

Jakie są korzyści:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat uwarunkowań prawnych, wykroczeń i przestępstw;

w obszarze komunikacji elektronicznej;

 • zwiększenie świadomości na temat tego co legalne, a co nie w Internecie;
 • zwiększenie kompetencji w zakresie korzystania z komunikacji elektronicznej;
 • zwiększenie pewności siebie w związku z zawiadomieniami o naruszeniu prawa w zakresie komunikacji elektronicznej.

Nasze doświadczenie:

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej powstała z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość związaną z komunikacją elektroniczną oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną. Celem Fundacji jest m.in. przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem wykorzystywaniu mediów elektronicznych. Edukujemy i pomagamy wszystkim, którzy chcą walczyć z nielegalnymi działaniami w Internecie. Przeprowadziliśmy już szkolenie dla Komendy Policji w Raciborzu, tworzymy e-listę Robinsona (system wspomagający ochronę adresów e-mail odbiorców), tworzymy czarną listę force (na której zamieszczane są odciski adresów e-mail, nazwy domen lub numery IP serwerów, co do których otrzymaliśmy zgłoszenia rozsyłania z nich spamu). Oprócz powyższych działań zajmujemy się również prowadzeniem badań na temat zjawiska spamu w Polsce.

Cena: indywidualnie uzgadniania w zależności od miejsca wykładu i liczby spotkań.

Celem zgłoszenia, jak również uzyskania większej liczby informacji o prosimy kontakt e-mail: [email protected]

Przykładowy program szkolenia:

 1. Pojęcie “spamu” – w jaki sposób wyróżnić spam?
 2. Przykłady najczęściej spotykanego spamu – omówienie rodzajów spamu oraz sposobów jego rozpowszechniania.
 3. Spam jako zjawisko z zakresu netykiety.
 4. Kto wysyła najwięcej spamu.
 5. Zagrożenia związane ze spamem.

– konsekwencje otrzymywania spamu dla użytkownika sieci,

– zagrożenia wynikające z mailingów spamowych,

– zagrożenia marketingowe i PR związane z wysyłaniem spamu.

 1. Możliwości obrony przed spamem:

– sposoby obrony przed spamem od strony technicznej,

– sposoby obrony przed spamem od strony prawnej.

 1. Regulacje prawne odnośnie spamu:

– omówienie najważniejszych regulacji prawnych.

 1. Case study – wybór najciekawszych polskich spraw związanych z naruszeniem prawa poprzez wysyłanie spamu.
 2. Jak nie zostać spamerem:

– zbieranie danych z tzw. powszechnie dostępnych źródeł – kanał on-line i off-line,

– przykład wiadomości zawierającej sformułowanie odnośnie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

– omówienie modelu single opt-in oraz double opt-in,

– checkbox,

– klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– prawo wycofania zgody.

 1. Lista Robinsona

 Ogromna część życia społecznego, komunikacji międzyludzkiej przeniosła się do Internetu. Wykorzystanie możliwości dzisiejszego Internetu stanowi istotny aspekt życia, jednak należy pamiętać, że korzystanie z niego niesie za sobą szereg niebezpieczeństw i zagrożeń. Brak poczucia bezpieczeństwa w korzystaniu z komputera oraz szybki postęp technologiczny budzi dezorientację oraz uczucie niepewności.

Z uwagi na powyższe zagadnienia chcielibyśmy przedstawić propozycję cyklu wykładów odnośnie bezpieczeństwa w sieci. Spotkania pozwolą zapoznać się z podstawowymi zagrożeniami Internetu, jak i zwiększyć pewność siebie w zakresie korzystania z komputera.

Jakie są korzyści:

 • zwiększenie kompetencji w zakresie korzystania z Internetu, w szczególności bezpieczna obsługa skype (do kontaktu z bliskimi), bankowości internetowej czy też zakupów internetowych (np. aptek internetowych);
 • zwiększenie świadomości na temat tego co legalne, a co nie, w Internecie;
 • zwiększenie poczucia pewności siebie odnośnie umiejętności komputerowych;
 • zdobycie wiedzy na temat co zrobić jeśli próbowano nas oszukać.

Nasze doświadczenie:

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej powstała z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość związaną z komunikacją elektroniczną oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną. Celem Fundacji jest m.in. przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem wykorzystywaniu mediów elektronicznych. Przeprowadziliśmy szkolenie dla Komendy Policji w Raciborzu. Edukujemy i pomagamy wszystkim, którzy chcą walczyć z nielegalnymi działaniami w Internecie.

Cena: indywidualnie uzgadniania w zależności od miejsca wykładu i liczby spotkań.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematem bezpieczeństwa w Internecie prosimy o kontakt z Katarzyną Zarzecką: [email protected]

 Zapraszamy na serię darmowych webinarów o zmianach w ochronie danych osobowych
RODO to nie koniec świata!“, które organizujemy wraz z IT Law Solutions i Securio24.pl.


prowadzący:

Marcin Kaleta – prawnik, który od kilku lat specjalizuje się w dziedzinie ochrony danych osobowych. Prezes Zarządu IT Law Solutions – spółki zajmującej się obsługą prawną podmiotów z branży e-commerce i nowych technologii, a także twórca Securio24 – pierwszego w Polsce narzędzia SaaS do prowadzenia ewidencji czynności przetwarzania.
Zapisz się w kilka sekund!
Wystarczy, że podasz nam
swój adres e-mail:

 

3 webinar
23 stycznia (wtorek), 11:00 – Jak ograniczyć ryzyko sytuacji naruszenia przepisów RODO?
tematyka:
– jak wygląda kwestia odpowiedzialności za naruszenia i jak ją zmniejszyć poprzez odpowiednie działania?
– na jakie zagrożenia powinniśmy zwrócić szczególną uwagę i jak zmniejszyć ryzyko naruszenia przepisów?
– dlaczego odpowiedzialne traktowanie kwestii związanych z prywatnością naszych klientów może stanowić atut biznesowy?


1 webinar odbył się 12 grudnia (wtorek) o 11:00 i nosił tytuł “Co RODO oznacza dla Twojej organizacji?”.
tematyka:
– dlaczego trzeba zmierzyć się z tym wyzwaniem i zmienić nasze podejście do danych osobowych?
– jak zmienią się przepisy w porównaniu do tych obecnie obowiązujących?
– co musimy zmienić w naszej firmie, by przygotować się na nową rzeczywistość w zakresie prywatności i ochrony danych osobowych?

Jest już nagranie! Znajdziesz je tutaj.

2 webinar odbył się 9 stycznia (wtorek) o 11:00 i nosił tytuł “Dostosowanie procesów przetwarzania danych do RODO”.
tematyka:
– co tak naprawdę musimy zrobić, aby dostosować się do nowych przepisów, i od czego zacząć? (szczegółowe omówienie)
– dlaczego nie wystarczy zmienić wyłącznie zabezpieczeń technicznych lub procedur?
– jak RODO łączy elementy prawa z IT i co mogą zrobić menadżerowie, żeby sprostać temu wyzwaniu?

Nagranie wkrótce!


Zobacz też:

webinarium nt. RODO dla organizacji pozarządowych

Planujemy także nagrywanie filmów edukacyjnych. Tematyka:
– czym różni się spam od mailingu i czy newsletter, mailing i autoresponder to to samo?
– jak pozyskać dane klientów legalnie, jak je poprawnie przetwarzać i dlaczego kupowanie baz e-mail jest niezgodne z prawem?
– jak prowadzić legalnie działania w Internecie?
– RODO – podstawy & must know

Materiały te pojawią się tutaj oraz na naszym kanale na YouTube.szkolenie “RODO dla marketingu & e-commerce”
Rybnik – 26 stycznia 2018 r. – 490 zł/os.

szkolenie stacjonarne, dedykowane

Fundacja FORCE działa głównie w powiązaniu z branżami, które w ogromnej mierze prowadzą swoją działalność
w Internecie, a bezpieczna i rozwijająca się komunikacja elektroniczna to dla nas priorytet. Dlatego też szkolenie,
na które zapraszamy, stworzyliśmy specjalnie dla e-commerce oraz wszystkich osób, które zajmują się marketingiem, szczególnie internetowym.

Kto powinien wziąć w nim udział? Dyrektorzy, managerzy, osoby zarządzające, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacjach, kandydaci na Inspektorów Danych Osobowych (IOD), a także wszyscy pracownicy mający styczność z przetwarzaniem danych osobowych.

Współorganizatorem szkolenia jest Izba Gospodarki Elektronicznej.

PROGRAM / ZAGADNIENIA:

 1. RODO (geneza, filozofia, stosowanie, podstawowe zasady)
 2. Różnice w prawach i obowiązkach ADO vs RODO
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dawniej i dziś (UODO/UŚUDE/PT vs RODO)
 5. RODO nowości:
 • Rozszerzony obowiązek informacyjny
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Projektowanie ochrony danych osobowych (Privacy by default)
 • Domyślna ochrona danych osobowych (Privacy by design)
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA )
 • Przenoszenie danych (Data portability)
 • Zgłaszanie i rejestr naruszeń
 • Prawo do zapomnienia i prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych – DPO (uprawnienie vs obowiązek)
 1. Zasady powierzenia danych osobowych (weryfikacja i obowiązki procesorów)
 2. Profilowanie
 3. Kodeksy i certyfikacje
 4. Wytyczne dot. dokumentacji
 5. Proces wdrożenia RODO w organizacji
 6. E-privacy
 7. Kary administracyjne

Będzie także czas na case study oraz pytania.

 

Prowadząca:
Monika Trybulec – Wójcik – ochroną danych osobowych zajmuje się w praktyce od 9 lat. Wieloletni szef zespołów ODO w spółkach giełdowych oraz grupach kapitałowych. Współtwórczyni Działu Bezpieczeństwa Informacji w ITI Neovision. Kontroler wewnętrzny i zewnętrzny – specjalizuje się w ochronie danych osobowych w marketingu. Obecnie także kierownik projektu wdrożenia RODO w TVN S.A. Trener – przeszkoliła blisko 3000 osób!

*Faktury prześlemy drogą mailową najpóźniej do 31 stycznia.

Zapisz się