szkolenie “RODO dla marketingu & e-commerce”
Rybnik – 26 stycznia 2018 r. – 490 zł/os.

szkolenie stacjonarne, dedykowane

Fundacja FORCE działa głównie w powiązaniu z branżami, które w ogromnej mierze prowadzą swoją działalność
w Internecie, a bezpieczna i rozwijająca się komunikacja elektroniczna to dla nas priorytet. Dlatego też szkolenie,
na które zapraszamy, stworzyliśmy specjalnie dla e-commerce oraz wszystkich osób, które zajmują się marketingiem, szczególnie internetowym.

Kto powinien wziąć w nim udział? Dyrektorzy, managerzy, osoby zarządzające, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacjach, kandydaci na Inspektorów Danych Osobowych (IOD), a także wszyscy pracownicy mający styczność z przetwarzaniem danych osobowych.

Współorganizatorem szkolenia jest Izba Gospodarki Elektronicznej.

PROGRAM / ZAGADNIENIA:

 1. RODO (geneza, filozofia, stosowanie, podstawowe zasady)
 2. Różnice w prawach i obowiązkach ADO vs RODO
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dawniej i dziś (UODO/UŚUDE/PT vs RODO)
 5. RODO nowości:
 • Rozszerzony obowiązek informacyjny
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Projektowanie ochrony danych osobowych (Privacy by default)
 • Domyślna ochrona danych osobowych (Privacy by design)
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA )
 • Przenoszenie danych (Data portability)
 • Zgłaszanie i rejestr naruszeń
 • Prawo do zapomnienia i prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych – DPO (uprawnienie vs obowiązek)
 1. Zasady powierzenia danych osobowych (weryfikacja i obowiązki procesorów)
 2. Profilowanie
 3. Kodeksy i certyfikacje
 4. Wytyczne dot. dokumentacji
 5. Proces wdrożenia RODO w organizacji
 6. E-privacy
 7. Kary administracyjne

Będzie także czas na case study oraz pytania.

 

Prowadząca:
Monika Trybulec – Wójcik – ochroną danych osobowych zajmuje się w praktyce od 9 lat. Wieloletni szef zespołów ODO w spółkach giełdowych oraz grupach kapitałowych. Współtwórczyni Działu Bezpieczeństwa Informacji w ITI Neovision. Kontroler wewnętrzny i zewnętrzny – specjalizuje się w ochronie danych osobowych w marketingu. Obecnie także kierownik projektu wdrożenia RODO w TVN S.A. Trener – przeszkoliła blisko 3000 osób!

*Faktury prześlemy drogą mailową najpóźniej do 31 stycznia.

Zapisz się