Szablony zgód marketingowych

Opublikowano: Opublikowane w

RODO jest w ostatnich miesiącach na ustach wszystkich świadomych przedsiębiorców. Pytań o formę zgód jest prawie tak dużo, jak tych o kwestię “bycia zapomnianym”. Stąd pomysł, aby podzielić się z Wami szablonami tzw. zgód marketingowych, a dokładniej – zgód na:

– przetwarzanie danych osobowych
– otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
– używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

zgoda nr 1:

[  ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez <nazwa podmiotu> o numerze identyfikacyjnym NIP: <nr NIP> [oraz jego/jej partnerów handlowych] w celu <konkretny cel>, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane <okres przetwarzania danych>. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym,  cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane <będą / nie będą> przekazywane do państw trzecich oraz <podlegają / nie podlegają> profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji.

zgoda nr 2:

[  ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez <nazwa podmiotu> o numerze identyfikacyjnym NIP: <nr NIP> [oraz jego/jej partnerów handlowych]. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

zgoda nr 3:

[ ] Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez <nazwa podmiotu> o numerze identyfikacyjnym NIP: <nr NIP> [oraz jego/jej partnerów handlowych]. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

Jak poprawnie wypełnić powyższe zgody?

W miejscu “nazwa podmiotu” najlepiej umieścić pełną nazwę podmiotu / systemu / marki, czyli administratora zbieranych danych.

Numer NIP pojawił się w naszych szablonach, ponieważ umożliwia jednoznaczną identyfikację podmiotu. RODO nie nakazuje umieszczania go w zgodach, aczkolwiek według nas jest to dobra praktyka. Oczywiście, w przypadku podmiotów zagranicznych można go zastąpić innym, używanym w danym państwie, identyfikatorem.

Fragment dotyczący partnerów handlowych jest fakultatywny. Jeśli zbierane dane udostępniasz innym podmiotom – koniecznie dodaj ten fragment. Co ważne, RODO wymusza na nas w tym momencie wymienienie tychże partnerów z nazwy (nie precyzując przy tym formy). Tych partnerów może być wielu, więc wymienienie ich w i tak już długiej zgodzie polecamy zastąpić np.: linkiem, po kliknięciu którego pojawią się logotypy firm, którym dane udostępniasz. Można to oczywiście rozwiązać w inny sposób, ale ten na pewno jest poprawny i… estetyczny! 😉

Jeśli nie udostępniasz stronom trzecim zbieranych danych ? pomiń ten fragment.

Cel to chyba najważniejszy element zgody. Według Rozporządzenia powinien on być konkretny i zrozumiały. Nie można też w jednej zgodzie łączyć większej ilości celów. Przykłady takich celów:

– w celach statystycznych
– w celu realizacji konkursu
– w celu przesyłania newslettera
– w celu świadczenia usługi
– w celu spełnienia żądania

W zależności od celu, w jakim podmiot zbiera i chce przetwarzać dane osobowe (zgoda nr 1), zgoda ta może być obowiązkowa lub też nie. Z kolei zaznaczenie zgód nr 2 i 3 w żadnym razie nie powinno być obowiązkowe, co więcej: aby móc zgodnie z prawem wysyłać informacje handlowe, potrzebny jest komplet zgód (a więc jeśli ktoś zaznaczy zgodę nr 2, ale nie zaznaczy zgody nr 3 ? nie powinien dostawać od podmiotu informacji handlowych)!

Kwestia okresu przetwarzania danych nie jest w RODO jednoznacznie uregulowana. Jednak nie polecamy zamieszczać w tym miejscu informacji typu “dane będą przetwarzane przez okres 100 lat”, jeśli organizowany przez podmiot konkurs trwa miesiąc. Chyba rozumiecie, że to dość kontrowersyjne. 😉

To tyle od nas. Powodzenia w tworzeniu zgód! 🙂