Prezent świąteczny dla Polaków. Nadchodzą drastyczne kary za spamowanie.

Opublikowano: Opublikowane w

Już od grudnia kara za spamowanie może wynieść do 3% przychodów firmy. 25 grudnia bieżącego roku, wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta. Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną, a nawet telefony z call-center będą niezgodne z prawem, o ile nie wyraziliśmy na nie wcześniej zgody. Ochroną będą objęci wszyscy, a nie tylko osoby fizyczne.

Wydaje się, że w prezencie świątecznym Polacy dostaną całkiem miłą niespodziankę. 25 grudnia bieżącego roku, wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta. Artykuł 48 wspomnianej ustawy zmienia artykuł 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (PT) przez dodanie trzech bardzo istotnych słów: “telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Po zmianie przepis będzie brzmiał następująco: “Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę”.

Aby zrozumieć nowe brzmienie przepisu (art. 172 PT) trzeba sięgnąć do definicji “telekomunikacyjnego urządzenia końcowego”, która jest zawarta w art. 2 pkt 43 prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z nim “telekomunikacyjne urządzenie końcowe” to “urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci”.

Wynika z tego, iż po wejściu w życie znowelizowanego przepisu art. 172 PT, jakiekolwiek działania (za pośrednictwem telefonu, komputera, urządzeń mobilnych, itd. podłączonych do sieci) podejmowane dla celów marketingu bezpośredniego, bez uzyskania uprzedniej zgody osoby do której te działania będą kierowane, będą niezgodne z prawem. Co za tym idzie, przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (potocznie spam) a nawet telefony z call-center (o ile nie wyraziliśmy wcześniej zgody), będą niezgodne z prawem.

Warto również zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do normy z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochroną z art. 172 prawa telekomunikacyjnego będą objęci wszyscy, a nie tylko osoby fizyczne.

Jak powiedział w rozmowie telefonicznej Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Dariusz Dąbek, intencją ustawodawcy było wprowadzenie takich zmian w prawie, które swym zakresem ochrony obejmą (przed uciążliwymi działaniami marketingowymi) jak najszerszy krąg podmiotów, w tym również osoby prawne.

– Problem spamu stale się nasila. Dzięki tej nowelizacji, nasza fundacja zyska dodatkowe narzędzie w walce ze spamem – powiedział prezes Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej – Przemysław Marcol.

Zgodnie z treścią art. 209 ust. 1 pkt 25 ustawy Prawo Telekomunikacyjne: “Kto nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172?174, podlega karze pieniężnej”. Zgodnie zaś z treścią art. 210 ust. 1 PT: “Karę pieniężną, o której mowa w art. 209 ust. 1, nakłada Prezes UKE, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. (…)”.

Bez wątpienia jest to krok ustawodawcy poczyniony w dobrą stronę, w szczególności w świetle ostatniej niefortunnej nowelizacji Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, zawężającej ochronę przed spamem do osób fizycznych i idącej za tym nadinterpretacji tego przepisu przez niektóre firmy.

udostępnij ten wpis: