O nas

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej („FORCE”) powstała w marcu 2013 r., w reakcji na ciągle zmieniającą się rzeczywistość związaną z komunikacją elektroniczną – regulacjami, trendami, możliwościami, które ciągle się poszerzają, ale również z uwagi na mnożące się w świecie cyfrowym zagrożenia.

Naszym celem nadrzędnym jest ochrona osób korzystających z komunikacji elektronicznej przed naruszeniami ich praw, a w szczególności walka ze zjawiskiem spamu. Wspieramy także rozwój wartościowej, zasadnej komunikacji. W tym celu m.in. stworzyliśmy Listę Robinsona, której zadaniem jest zarówno ochrona konsumentów przed niechcianymi, niezamawianymi wiadomościami, jak i pomoc odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorstwom, które wyrażają chęć rzetelnego komunikowania się z konsumentami.

Naszą misją jest edukowanie i pomoc wszystkim,
którzy chcą walczyć z nielegalnymi
działaniami w Internecie.

Wyznaczyliśmy sobie w związku z tym następujące cele:

  • edukacja przedsiębiorców i innych podmiotów z zakresu komunikacji elektronicznej,
  • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji,
  • ochrona interesów konsumentów,
  • przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem wykorzystaniu mediów elektronicznych,
  • wspieranie przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną,
  • prowadzenie szkoleń,
  • promowanie i wspieranie rozwoju nowych technologii,
  • propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce,
  • wspieranie osób i podmiotów trzecich celem zgodnego z prawem prowadzenia działalności, w tym również działalności gospodarczej, w szczególności z uwzględnieniem doradztwa w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania i wykorzystania danych.

 

Statut Fundacji


W Zarządzie Fundacji FORCE zasiadają:

Przemysław Marcol
Prezes Zarządu