Wykorzystanie możliwości dzisiejszego Internetu i komunikacji elektronicznej stanowi istotny aspekt dzisiejszego życia. “Internet” niesie za sobą jednak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, w tym w szczególności dla przedsiębiorców, dla młodzieży, dla użytkowników skrzynek pocztowych. Często jest “on” areną przestępstw i wykroczeń – i tych popełnianych z pełną premedytacją i tych nieświadomych, wynikających z niewiedzy i niskiej świadomości prawnej. Lista jest długa – nielegalne maile, wiadomości zawierające wirusy, wyłudzenia, nieuczciwa konkurencja itp.

Z uwagi na powyższe zagadnienia chcielibyśmy przedstawić propozycję cyklu szkoleń odnośnie cyberprzestępczości i jej zwalczania. Spotkania pozwolą poznać narzędzia i technologie do przeciwdziałania cyberprzestępczości, jak również zwiększyć wiedzę i umiejętności obrony przed nielegalnymi działaniami w tej dziedzinie.

Jakie są korzyści:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat uwarunkowań prawnych, wykroczeń i przestępstw;

w obszarze komunikacji elektronicznej;

 • zwiększenie świadomości na temat tego co legalne, a co nie w Internecie;
 • zwiększenie kompetencji w zakresie korzystania z komunikacji elektronicznej;
 • zwiększenie pewności siebie w związku z zawiadomieniami o naruszeniu prawa w zakresie komunikacji elektronicznej.

Nasze doświadczenie:

Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej powstała z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość związaną z komunikacją elektroniczną oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną. Celem Fundacji jest m.in. przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem wykorzystywaniu mediów elektronicznych. Edukujemy i pomagamy wszystkim, którzy chcą walczyć z nielegalnymi działaniami w Internecie. Przeprowadziliśmy już szkolenie dla Komendy Policji w Raciborzu, tworzymy e-listę Robinsona (system wspomagający ochronę adresów e-mail odbiorców), tworzymy czarną listę force (na której zamieszczane są odciski adresów e-mail, nazwy domen lub numery IP serwerów, co do których otrzymaliśmy zgłoszenia rozsyłania z nich spamu). Oprócz powyższych działań zajmujemy się również prowadzeniem badań na temat zjawiska spamu w Polsce.

Cena: indywidualnie uzgadniania w zależności od miejsca wykładu i liczby spotkań.

Celem zgłoszenia, jak również uzyskania większej liczby informacji o prosimy kontakt e-mail: [email protected]

Przykładowy program szkolenia:

 1. Pojęcie “spamu” – w jaki sposób wyróżnić spam?
 2. Przykłady najczęściej spotykanego spamu – omówienie rodzajów spamu oraz sposobów jego rozpowszechniania.
 3. Spam jako zjawisko z zakresu netykiety.
 4. Kto wysyła najwięcej spamu.
 5. Zagrożenia związane ze spamem.

– konsekwencje otrzymywania spamu dla użytkownika sieci,

– zagrożenia wynikające z mailingów spamowych,

– zagrożenia marketingowe i PR związane z wysyłaniem spamu.

 1. Możliwości obrony przed spamem:

– sposoby obrony przed spamem od strony technicznej,

– sposoby obrony przed spamem od strony prawnej.

 1. Regulacje prawne odnośnie spamu:

– omówienie najważniejszych regulacji prawnych.

 1. Case study – wybór najciekawszych polskich spraw związanych z naruszeniem prawa poprzez wysyłanie spamu.
 2. Jak nie zostać spamerem:

– zbieranie danych z tzw. powszechnie dostępnych źródeł – kanał on-line i off-line,

– przykład wiadomości zawierającej sformułowanie odnośnie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

– omówienie modelu single opt-in oraz double opt-in,

– checkbox,

– klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– prawo wycofania zgody.

 1. Lista Robinsona