Co to jest spam – definicja i początki, czyli “lovely SPAM, wonderful SPAM?

Opublikowano: Opublikowane w

Termin spam znany jest dzisiaj chyba każdemu internaucie, rozumiany jest jednak różnie przez użytkowników sieci. Co oznacza spam? Jakie jest pochodzenie tego słowa?

Dla jednych jest równoznaczny z przekleństwem, dla innych to po prostu niechciane wiadomości. Jest też grupa użytkowników, dla których spam to źródło potencjalnych korzyści. Najbardziej zwięzła definicja określa spam jako przesyłkę lub informację, której odbiorca sobie nie życzy i na otrzymywanie której nie wyraził zgody. Przesyłka ta jest najczęściej do niczego niepotrzebna i często wywołuje co najmniej irytację odbiorcy. Jednak nie każda wiadomość, którą przypadkowo otrzymujemy na swoje konto pocztowe jest spamem. Generalnie za spam uznaje się wiadomości elektroniczne, które spełniają następujące kryteria:
– treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców,
– jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości,
– treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania. (źródło: www.nospam-pl.net)

Co ciekawe, samo słowo “spam” pochodzi od nazwy konserwy mielonki wieprzowej wytwarzanej w USA nieprzerwanie od lat 30-tych XX wieku. SPAM to najprawdopodobniej jedna z wersji używanego potocznie skrótu odnoszącego się do zawartości tej konserwy: Spiced Ham, Shoulder Pork and Ham, lub Spiced Pork And Meat. Nazwę SPAM zastosowali sami producenci – firma Hormel Foods Co. Konserwa ta, stanowiąca podstawową rację żywieniową żołnierzy amerykańskich walczących na frontach II wojny światowej, cieszyła się przez wiele lat doskonałą opinią. Ciekawostką jest fakt, że używanie słowa SPAM było nawet przedmiotem sporu sądowego pomiędzy producentem mielonki, a firmami oferującymi ochronę przed niechcianymi wiadomościami e-mailowymi. Od tego czasu, w odniesieniu do niechcianych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną stosuje się pisownię z małych liter (spam, a nie SPAM).

Nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakich okolicznościach termin spam przeniknął do dyskursu komputerowego. Wiadomo, że w latach 80-tych był używany przez graczy MUD-ów w odniesieniu do osób wysyłających bezsensowne wiadomości tekstowe mające na celu zablokowanie serwerów. Do jego rozpowszechnienia przyczynił się też najprawdopodobniej jeden z odcinków Flying Circus Monty Pythona, w którym klienci chcący zamówić posiłek w restauracji dowiadują się, że w każdej potrawie jest trochę spamu (mielonki). Prośba o coś bez mielonki okazuje się być bardzo trudna do zrealizowania, tym bardziej, że rozmowa zagłuszana jest przez kilku Wikingów siedzących przy sąsiednim stoliku, śpiewających “SPAM, SPAM, lovely SPAM, wonderful SPAM.

Więcej informacji o spamie znajdziesz w naszym e-booku. Możesz go bezpłatnie pobrać w dziale “do pobrania“.

udostępnij ten wpis: