Misja i cele

Misja:
Edukujemy i pomagamy wszystkim, którzy chcą walczyć z nielegalnymi działaniami w Internecie.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w szczególności w zakresie:
– edukacji przedsiębiorców i innych podmiotów z zakresu komunikacji elektronicznej,
– przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji,
– ochrony interesów konsumentów,
– przeciwdziałania sprzecznemu z prawem wykorzystaniu mediów elektronicznych,
– wspierania przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną,
– prowadzenia szkoleń
– promowania i wspierania rozwoju nowych technologii,
– propagowania oraz wspierania idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce,
– wspierania osób i podmiotów trzecich celem zgodnego z prawem prowadzenia działalności, w tym również działalności gospodarczej, w szczególności z uwzględnieniem doradztwa w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania i wykorzystania danych.