Fundacja

O nas – o Fundacji

Nasza Fundacja powstała z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość związaną z komunikacją elektroniczną oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną. Celem Fundacji jest wspieranie polskich przedsiębiorców, którzy działają w obszarze komunikacji i mediów elektronicznych. Nie chcemy jednak zapomnieć o konsumentach, którzy na dzień dzisiejszy są największą grupą korzystającą z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Stałe zmiany w regulacjach prawnych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną nie zawsze pozwalają wszystkim przedsiębiorcom dostosować jakość świadczonych przez nich usług, do nowo wprowadzonych standardów. To zaś sprawia, iż zwykli ludzie jak przysłowiowy „Kowalski” czy „Iksiński” często odczuwają „dyskomfort” korzystając nie tylko z Internetu, ale również z telefonów komórkowych, poczty elektronicznej, itp.

Internet pozwala w coraz większym zakresie, na świadczenie na polskim rynku usług przez podmioty zagraniczne. Taka sytuacja sprawia, iż podmioty spoza granic RP często nie stosują się do polskich regulacji prawnych i tym samym świadczą usługi na rzecz polskich obywateli i firm o obniżonym standardzie jakości, za to po niższej cenie.

Wszystkie powyższe aspekty zaważyły na decyzji o powołaniu Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej „FORCE”.  Chcielibyśmy być nie tylko podmiotem, do którego będzie można zwrócić się w sprawach związanych z naruszeniem przepisów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną ale również podmiotem, który dzięki pomocy „gigantów telekomunikacyjnych” polskiego  rynku pozwoli polskim przedsiębiorcom i konsumentom na świadczenie i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną na właściwym poziomie.