Cyberprzestępczość i jej zwalczanie

Wykorzystanie możliwości dzisiejszego Internetu i komunikacji elektronicznej stanowi istotny aspekt dzisiejszego życia. Niesie on za sobą jednak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw dla różnych ludzi – grup i jednostek, dla przedsiębiorców, dla młodzieży, dla użytkowników skrzynek pocztowych. Często jest areną przestępstw i wykroczeń – i tych popełnianych z pełną premedytacją i tych nieświadomych, wynikających z niewiedzy i niskiej świadomości prawnej. Lista jest długa – nielegalne maile, wiadomości zawierające wirusy, wyłudzenia, nieuczciwa konkurencja itp.

Z uwagi na powyższe zagadnienia chcielibyśmy przestawić propozycję cyklu szkoleń odnośnie cyberprzestępczości i jej zwalczania. Spotkania pozwolą poznać narzędzia i technologie do przeciwdziałania cyberprzestępczości, jak również zwiększyć wiedzę i umiejętności dotyczących nielegalnym działaniom w tej dziedzinie.

Jakie są korzyści:
• podniesienie poziomu wiedzy na temat uwarunkowań prawnych, wykroczeń i przestępstw
w obszarze komunikacji elektronicznej;
• zwiększenie świadomości na temat tego co legalne, a co nie w Internecie;
• zwiększenie kompetencji w zakresie korzystania z komunikacji elektronicznej
• zwiększenie pewności siebie w związku z zawiadomieniami o naruszeniu prawa w zakresie komunikacji elektronicznej.

Nasze doświadczenie:
Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej powstała z uwagi na ciągle zmieniającą się rzeczywistość związaną z komunikacją elektroniczną oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną. Celem Fundacji jest m.in. przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem wykorzystywaniu mediów elektronicznych. Edukujemy i pomagamy wszystkim, którzy chcą walczyć z nielegalnymi działaniami w Internecie. Przeprowadziliśmy już szkolenie dla Komendy Policji w Raciborzu, tworzymy e-listę Robinsona (system wspomagający ochronę adresów e-mail odbiorców), tworzymy czarną listę force (na której zamieszczane są odciski adresów e-mail, nazwy domen lub numery IP serwerów, co do których otrzymaliśmy zgłoszenia rozsyłania z nich spamu). Oprócz powyższych działań zajmujemy się również prowadzeniem badań na temat zjawiska spamu w Polsce.

Cena: indywidualnie uzgadniania w zależności od miejsca wykładu i liczby spotkań.

Celem zgłoszenia, jak również uzyskania większej ilości informacji prosimy kontakt z Katarzyną Rząsą tel. 516216170 e-mail: [email protected]

Przykładowy program szkolenia:
1. Pojęcie „spamu”- w jaki sposób wyróżnić spam?
2. Przykłady najczęściej spotykanego spamu – – omówienie rodzajów spamu oraz sposobów jego rozpowszechniania.
3. Spam jako zjawisko z zakresu netykiety.
4. Kto wysyła najwięcej spamu.
5. Zagrożenia związane ze spamem.
– konsekwencje otrzymywania spamu dla użytkownika sieci,
– zagrożenia wynikające z mailingów spamowych,
– zagrożenia marketingowe i PR związane z wysyłaniem spamu.
6. Możliwości obrony przed spamem:
– sposoby obrony przed spamem od strony technicznej,
– sposoby obrony przed spamem od strony prawnej.
7. Regulacje prawne odnośnie spamu:
– omówienie najważniejszych regulacji prawnych.
8. Case study – wybór najciekawszych polskich spraw związanych z naruszeniem prawa poprzez wysyłanie spamu.
9. Jak nie zostać spamerem:
– zbieranie danych z tzw. powszechnie dostępnych źródeł – kanał on-line i off-line,
– przykład wiadomości zawierającej sformułowanie odnośnie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
– omówienie modelu single opt-in oraz double opt-in,
-checkbox,
– klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-prawo wycofania zgody.
10. Lista Robinsona