Badanie zjawiska spamu w Polsce 2016

Czy spam to tylko niechciane wiadomości czy realny problem? Pomóż nam przygotować raport na ten temat.

Spam stał się w naszych czasach czymś powszechnym, znanym każdemu użytkownikowi sieci. Dla jednych są to tylko niechciane wiadomości, dla drugich to prawdziwe przekleństwo. Jedno jest pewne – staje się on coraz bardziej natarczywy, narusza naszą prywatność, przeszkadza w codziennych obowiązkach i trwoni nasz cenny czas. Dodatkowo jest on niestety źródłem poważnych zagrożeń.

Właśnie dlatego Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE postanowiła po raz drugi zbadać w jakim stopniu spam ingeruje w naszą prywatność
w Internecie oraz czy jest dla nas zjawiskiem uciążliwym. Celem badania jest uzyskanie odpowiednich statystyk, które posłużą do przygotowania raportu z badania. Pozwolą również ustalić poziom świadomości odbiorców wiadomości e-mail w zakresie zjawiska jakim jest spam oraz zdecydować jakie kierunki działań obrać, aby skutecznie z nim walczyć.

Ankieta jest skierowana do wszystkich użytkowników poczty elektronicznej. Badanie potrwa od 01 czerwca do 15 lipca br.

 Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Patronat nad badaniem objęli: Magazyn Online Marketing Polska, Marketer+, Interaktywnie.com, SprawnyMarketing.pl, SARE, mr Target, INIS, Salelifter, Rybnik.com.pl, tuWrocław.com.

Weź udział w badaniu: http://mail.enewsletter.pl/n/016/survey/a146467987000e19b